Hur mycket är självrisken på försäkringen?

Svar: Självrisken är 10 % av smyckets värde, lägst 100 kr.